torsdag 10 maj 2012

HaV

Havs- och vattenmyndigheten genomför inför årets fiske en större översyn av fisket efter lax. Målet är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd.

Nu föreslås även begränsningar för trollingfisket efter lax i Östersjön.

I vintras beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön skulle fasas ut. Ett förslag som rör begränsningar av kustfisket av lax är ute på remiss. Trollingfisket, liksom yrkesfisket i Östersjön, bedrivs på en blandning av vilda och odlade bestånd. Som ett led i arbetet att se till att bevarandestatusen för alla laxälvars bestånd är gynnsam och att förutsättningarna finns för ett hållbart nyttjande anser Havs- och vattenmyndigheten att trollingfisket i Östersjön behöver begränsas.

Enligt en undersökning från SLU kan de behållna fångsterna i detta fiske ha uppgått till 7500 laxar under 2011, huvudelen i uppväxtområdena i södra Östersjön.

- Det är inte möjligt att skilja lax från svaga och starka vildlaxbestånd vid fiske i havet. Det är däremot möjligt att skilja vild lax från odlad lax, då den odlade laxen märks genom att fettfenan klipps bort, säger Martin Rydgren, utredare Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

- Vi föreslår därför att det vid trollingfiske i Östersjön endast skall vara tillåtet att behålla sådan fenklippt fisk. Ett minskat utsjöfiske är biologiskt fördelaktigt för vildlaxen.
Förslaget skickas nu på remiss till bland annat länsstyrelserna, jordbruksverket och fiskets organisationer. Senast 15 juni ska yttranden ha kommit in till havs- och vattenmyndigheten.

Jag personligen tycker att det här låter som en mycket bra idè. Tänk om alla skulle släppa tillbaka dom "Vilda" Laxara och Havsöringarna man får så kanske det skulle hjälpa till lite? Eller vad tror ni? Det är ju klart att det hjälper till även om man släpper tillbaka dom so, inte är "Vild".

Det här är något som varje Sportfiskare borde ta åt sig och fundera över.
Laxen i Östersjön är utrotningshotad, det är ingen hemligthet. Inom några år så kanske dom är "Utrotade" vem vet?
Det vill ingen vara med om, och då tror jag att jag pratar för oss alla Sportfiskare.
Mytcket bra förslag från "HaV", hoppas att det går igenom.

MVH Andreas "Riktiga" Sten.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar